Φένγκ Σούι

 

Στη σύγχρονη εποχή, με τον όρο Φένγκ Σούι (Feng Shui) αποκαλείται η τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων σε ένα χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει καλή ενέργεια. Στα κινέζικα σημαίνει αέρας και νερό και το όνομα αυτό δόθηκε από τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός οικοπέδου, δηλαδή τον αέρα (επηρεάζεται από τα δάση ή τα βουνά κτλ.) και το νερό (ποτάμια, λίμνες κτλ.).

Η φιλοσοφία του Φένγκ Σούι είναι ένα σύστημα παραδοσιακής κινεζικής γεωμαντείας.

Η φιλοσοφία του Φένγκ Σούι είναι κοινή και στην αρχαία και τη σύγχρονη μορφή του. Κοινή βάση είναι ότι τα πάντα αποτελούνται από την ενέργεια που λέγεται τσι. Αυτή η ενέργεια μπορεί να πάρει τις μορφές 5 βασικών στοιχείων: νερόφωτιάξύλομέταλλο και γη. Αυτά τα 5 στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλοσχετίζονται.

Σύμφωνα με την κινεζική φιλοσοφία, ο άνθρωπος σχετίζεται με το περιβάλλον και αλληλεπιδρά με αυτό. Κατά την αρχαία Κινέζικη ιατρική, όλες οι ασθένειες προέρχονται από δυσαρμονία στο ανθρώπινο τσι. Το κάθε ζωτικό όργανο αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 5 στοιχεία τσι. Γιατρικό μπορεί να είναι κάποια τροφή που δίνει σωστό τσι, μετακίνηση σε περιοχή με σωστό τσι, τοποθέτηση αντικειμένου με σωστό τσι κ.ο.κ.

Σαν Γεωπαθητικό στρες χαρακτηρίζονται οι συνέπειες που μπορεί να έχει στον οργανισμό μας, η επί μακρόν παραμονή σε χώρους που επηρεάζονται από αρνητικές γεω-ακτινοβολίες. Αυτές είναι ασύμβατες με τη φυσιολογία μας, οπότε διαταράσσουν το φυσικό ενεργειακό μας πεδίο κι επηρεάζουν έτσι την υγεία μας.

Οι Κινέζοι, χιλιάδες χρόνια πριν, οι αρχαίοι Έλληνες όπως και άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί, γνώριζαν την παρουσία τέτοιων γεω-ακτινοβολιών. Τα ζώα ακόμη αναγνωρίζουν τις ενέργειες του χώρου. Οι σκύλοι επιλέγουν πάντα το καλύτερο μέρος στο σπίτι. Ποτέ δεν θα καθίσουν σε σημείο με αρνητική γεω-ακτινοβολία. Γνωρίζουν ότι εκεί η ενέργεια τους βλάπτει. Το ίδιο ισχύει με τα άλογα, τα πρόβατα, τα ποντίκια και άλλα ζώα.

Δυστυχώς, η γνώση αυτή χάθηκε με το χρόνο και στη σύγχρονη εποχή έχει ατονήσει το ένστικτο που μας καθοδηγεί να ξεχωρίζουμε τι μας ωφελεί ή όχι. Μπορούμε όμως ν’ αναβιώσουμε το ένστικτο αυτό. Είναι ένα εφόδιο χρήσιμο όχι μόνο για την ανίχνευση γεωπαθητικών πεδίων, αλλά για να ξεχωρίζουμε οτιδήποτε ωφέλιμο ή βλαβερό. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά τι είναι καλό για ΕΜΑΣ, συμβατό με το δικό ΜΑΣ οργανισμό. Οι γενικοί κανόνες δεν αρκούν, καθώς ως γνωστόν “το φάρμακο ενός μπορεί να είναι δηλητήριο για άλλον”.

Εδώ έρχεται να συμπληρώσει αυτή την αρχαία επιστήμη και το Κβαντικό Φένγκ Σούι, μετρώντας τον χώρο και τον ίδιο τον άνθρωπο με τα συστήματα EDUCTOR/INDIGO και καθαρίζοντας τον χώρο ενεργειακά, καθώς επίσης φροντίζοντας σε συνδυασμό με το Φένγκ Σούι που μελετάται και πραγματοποιείται από τον ειδικό,  εξουδετέρωση του γεωπαθητικού στρες και ενεργοποίηση σημείων του σπιτιού για καλύτερη υγεία, έρωτα, ευημερία, αφθονία και πολλά άλλα.